Byggetilladelse

Som udgangspunkt kræver alt byggeri en tilladelse, og alt byggeri skal registres i BBR - også bygninger under 10 m²

Du skal søge om dette med NemID via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø, som du finder i boksen "Betjen dig selv" nederst på denne side.

Undtaget for krav om byggetilladelse er op til to udhuse og lignende på under 10 m², som overholder reglerne i BR15 kapitel 2.

Der er også undtagelse ved fritliggende enfamiliehuse, gældende for småbyggerier (carporte, garager, udhuse) med et samlet areal på op til 35m², som overholder BR15 kapitel 2. Desuden er der nogle undtagelsesbestemmelser i BR15 kapitel 1.6.

Tekniske installationer og andre faste konstruktioner som solceller, legepladser, master, skilte, flagstænger m.m. kræver i visse tilfælde en tilladelse. Du bør altid rådføre dig med kommunen, inden du opfører sådanne konstruktioner.
 

Anmeldelse eller byggetilladelse?

Nogle byggerier kan godkendes efter anmeldelse til kommunen, mens andre kræver en byggetilladelse. Men uanset om byggeriet kun skal anmeldes eller det kræver en byggetilladelse, så må du ikke begynde at bygge, før du har sendt et projekt til godkendelse hos kommunen. Det skal du gøre via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, som du finder i boksen "Betjen dig selv".

Ved anmeldelsessager må du gå i gang med at bygge, hvis kommunen ikke har reageret inden 14 dage efter modtagelse af byggeprojektet.

Kræver mit byggeri andre tilladelser?

Du skal også være opmærksom på om dit byggeri kræver andre tilladelser end byggetilladelse. Det kan blandt andet være i forhold til tinglyste servitutter herunder:

 • Lokalplaner
 • Byplanvedtægter
 • Bygge- og beskyttelseslinjer
 • Fredninger
 • Vejlovgivningen
 • Planloven
 • Udstykningsloven
 • Landbrugsloven
 • Naturbeskyttelsesloven.

Læs mere om byggeriets regler i bygningsreglementet på Energistyrelsens hjemmeside

Hvad koster en byggetilladelse?

Byggesagsgebyr

Byggesagsgebyret bliver beregnet ud fra den tid der er anvendt. Det betyder, at gebyrstørrelsen afhænger af den tid som administrationen bruger på en ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse af byggearbejder. Gebyret er afhængigt af, hvor fyldestgørende ansøgningen er i forhold til tegninger og oplysninger, og om ansøgningen kræver dispensation.

Prisen er 702 kr. pr. time.

Selvom om du trækker din ansøgning tilbage, inden vi giver en tilladelse, skal du betale gebyr for byggetilladelse, anmeldelse og dispensationer.

Hvornår beregner vi også et gebyr?

 • Vi vil beregne et gebyr, hvis du har spørgsmål, hvor vi skal lave en egentlig sagsbehandling for eksempel undersøgelser for byggelinjer og principgodkendelser
 • Vi beregner ikke et gebyr for almindelig borgerbetjening for eksempel spørgsmål til vejledninger og ansøgningsskemaer
 • Vi beregner ikke et gebyr på behandling af ansøgninger om legepladsudstyr (jf. BR10 kap. 1.3.3 og 4.4).

Hvor længe er en tilladelse gyldig?

En byggetilladelse, tilladelse til nedrivning eller andet byggearbejde bortfalder, hvis byggearbejdet ikke er påbegyndt inden et år fra tilladelsens dato.

 

Siden er opdateret:
09.04.2016