Psykiatri og handicap

Du kan søge om et botilbud og/eller beskæftigelsestilbud, hvis du har sociale, fysiske og/eller psykiske problemer og har brug for pædagogisk støtte i hverdagen. Du kan også få støtte i din egen bolig i form af en hjemmevejleder. 

Har du kun brug for hjælp i en kortere periode eller har du et kronisk behov for hjælp kan du søge om botilbud. Botilbuddene i Tønder Kommune er specialiserede indenfor hver deres område. Ønsker du at søge et af nedestående tilbud skal du kontakte Myndighed.

Døgntilbud

Beskæftigelse

Erhvervet hjerneskade

  • Er du borger over 18 år som har fået en hjerneskade tilbydes der genoptræning og rehabilitering til borgerne i samarbejde med Tønder Kommunes neuroterapeuter på Klosterparken.

Socialpsykiatri

  • Modtager du kontanthjælp og lider du af en sindslidelse, tilbydes individuel tilrettelagt rehabilitering, som varetages af Jobcentret. 
  • Modtager du pension og lider du af en sindslidelse kontaktes Solgården/§ 85 støtte i eget hjem

Støtte i eget hjem(§ 85)

  • Er du borger over ca. 25 år som har en sindslidelse og/eller misbrugsproblemer tilbydes støtte og vejledning i eget hjem.
  • Klosterparkens § 85
  • Handicap Tønder § 85 Individelle kompenserende støtte til borgere med funktions-nedsættelse 

 

Siden er opdateret:
08.04.2016