Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Tilsammen investerer parterne ca. 250 mio. kr. i udviklingen over de næste fem år.

Projektet blev første gang præsenteret for offentligheden ved et pressemøde i Højer den 4. juni 2016, og den 28. september holdtes et stort opstartsmøde i Marskhallen med godt 500 deltagere. Se mere her.

Grundlaget for samarbejdet er en partnerskabsaftale, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune den 24. august 2016.

Se partnerskabsaftalen her

Aftalen lægger de overordnede rammer og definerer hovedindsatsområderne. Det er:

  • Byomdannelse i Højer
  • Højer Byfond
  • Nye ruter og stier
  • Klimatilpasning langs Vidå
  • Klimatilpasning i Tønder Midtby
  • Udvikling af erhverv og turisme

Udformningen af de konkrete indsatser inden for hovedtemaerne er der ikke truffet beslutning om endnu. Dette arbejde går i gang nu i samarbejde med lokalbefolkningen og organisationer og erhvervsliv i området.

Startskuddet for processen med at udvikle de konkrete indsatser er et opstartsmøde onsdag den 28. september kl. 19 i Marskhallen i Højer. Alle interesserede er velkomne til mødet.

Spørgsmål
Har du spørgsmål om Tøndermarsk Initiativet, eller har du forslag og ideer, er du velkommen til at kontakte projektchef Karsten Jensen. Karsten har kontor på Tønder Rådhus, men træffes også på projektkontoret i Højer på adressen Storegade 13.

Karsten Jensens kontaktoplysninger:
Tlf. 74 92 93 99
Mobil 20 42 19 89
E-mail: kje@toender.dk
Projektkontor: Storegade 13, 6280 Højer

Læs mere om projektkontoret, herunder åbningstider 

Brug punkterne under hovedpunktet Tøndermarsk Initiativet i menuen til venstre for at læse mere om projektet.

Lancering

Video fra lancering af Tøndermarsk Initiativet 4. juni 2016:

Siden er opdateret:
04.08.2017