Markeringen af 100-året for afslutningen på 1. Verdenskrig

Den 11. november 2018 er det 100 år siden 1. Verdenskrig sluttede. Over 30.000 sønderjyder deltog, og deraf mistede mere end 6.000 livet.

Det betyder, at nærmest alle sønderjyder har familiemedlemmer der deltog, og mange har slægtninge som faldt.

100 året for krigsafslutningen vil have en følelsesmæssig betydning for enkeltpersoner, samfund og foreninger. Derfor vil der være ønsker om at markere begivenheden.

Tønder Kommune har afsat 100.000 kr. til markeringen af 100 året for afslutningen på 1. Verdenskrig. Kulturelt Forum er ansvarlig for puljen.

Hvem kan søge?
Foreninger og institutioner i Tønder Kommune.

Hvad kan der søges til?
Der kan søges om tilskud til gennemførelsen af almennyttige og offentlige arrangementer og aktiviteter i Tønder Kommune, der skal være med til at markere krigsafslutningen.

Hvordan søger man?
Ved at benytte ansøgningsskemaet i den grønne "Betjen dig selv boks" herover. Det skal udfyldes og indsendes sammen med foreningens vedtægter til: metnie@toender.dk

Hvordan prioriterer vi?

Vi ser gerne:

  • at der er en egenfinansiering til arrangementet
  • at arrangementet kommer i berøring med en stor målgruppe
  • at der kan forventes en stor omtale af initiativet

Vi støtter ikke:

  • renoveringsopgaver
  • indkøb af blivende materialer og udstyr

Hvordan sker udbetalingen?

Vi udbetaler tilskuddet, når arrangementet er gennemført. Inden to måneder efter afholdelsen skal der indsendes et regnskab med bilag, og en opgørelse over udgifter og indtægter. Der skal vedlægges et kort referat og gerne et par fotos.

Ansøgningsfristen er fredag den 11. maj 2018 kl. 11.11

Hvis der efter første bevillingsrunde er midler tilbage, gennemfører vi yderligere en ansøgningsrunde yderligere.

Hvis du er i tvivl, så kontakt:

Mette Nielsen: metnie@toender.dk tlf. 74 92 94 10

Siden er opdateret:
23.04.2018