Sociale medier

Tønder Kommune har profiler på flere af de sociale medier - Facebook, LinkedIn, Twitter og YouTube

Facebook

Tønder Kommune 
Dette er vores officielle Facebook-side. Her fortæller vi de gode historier, skriver om arrangementer og kampagner, leverer servicemeddelelser og fortæller om, hvad der rører sig i kommunen. Facebook-siden er et medie til generel information og dialog om kommunens almindelige virksomhed og aktiviteter. Målgruppen er den brede befolkning, samarbejdspartnere, interessenter og pressen. 

Tønder Dagpleje 
Dagplejens Facebook-side har til formål at fortælle hverdagshistorier og nyt fra dagplejen i Tønder Kommune i tekst og billeder og dermed understøtte formidlingen af dette dagtilbud til børn i kommunen. Målgruppen er primært til forældre, der benytter sig af tilbuddet, men henvender sig også til kommende forældre, der overvejer dagplejen som pasningstilbud til deres barn.

Leos Plejecenter 
Her fortæller vi hverdagshistorier fra plejecentret. Indholdet er sendt fra personalet på plejecentret, og formålet med siden er at skabe synlighed og åbenhed om beboernes hverdag. Pårørende og andre interesserede er velkomne til at kommentere og deltage i kommunikationen på siden. Målgruppen er pårørende til plejecentrets beboere og andre interesserede. 

Sundhedsplejen i Tønder Kommune 
Vi informerer om arrangementer og tiltag inden for primært skolesundhedsplejen. Afsender er Sundhedsplejen og målgruppen er børn i skolealderen og deres forældre .

Tønder Distriktsskole.
Dette er Tønder Distriktsskoles officielle Facebookside. Her finder du nyheder, servicemeddelelser og billeder fra skolens små og store begivenheder. Facebook er et supplement til skolens øvrige kommunikationsplatforme som SkoleIntra og hjemmeside. Målgruppen er nuværende og nye elever og forældre.

Tønder Kommunes Biblioteker
Facebook-siden er Tønder Kommunes Bibliotekers officielle side. Her er nyheder fra biblioteket og arrangementskalender. Der foregår dialogbaseret kommunikation på siden, og alle kan deltage aktivt med kommentarer, ideer med mere. Bibliotekets personale administrerer siden og målgruppen er alle borgere i Tønder Kommune.

Rådgivningscenter Tønder – Misbrug
Her formidles primært nyheder produceret af andre nyhedsmedier omstoffer og misbrugsrelateret indhold til borgere, der ønsker at komme ud af et misbrug. Målgruppen:  Den primære gruppe er unge og voksne, der har et alkohol- eller stofmisbrug..

Tilbud til børnefamilier i Tønder Kommune
Facebook-siden er primært oplysning om Tønder Kommunes tilbud til gravide og småbørnsfamilier og bringer opslag med videndeling i form af relevante artikler. Den understøtter hjemmesidens formidling til målgruppen og har til formål at gøre opmærksom på de forskellige aktiviteter og arrangementer. Afsender af informationer er Sundhedsafdelingen i Tønder Kommune og målgruppen er gravide og småbørnsfamilier, som søger viden og nyheder om graviditet og småbørn.

Kultur, fritid og landdistrikter
Tønder Kommunes Kultur- og fritidsafdelings formål med Facebook siden er at

  • være i dialog med borgere om kultur- og fritidslivet i kommunen 
  • være en aktiv mulighed for borgere til at finde informationer
  • være et sted, hvor du kan finde aktuelle informationer og gode relevante historier fra Tønder kommunes kulturliv
  • vi hurtigt og nemt kan stille spørgsmål og bede om input 
  • vores Facebook-væg skal være et digitalt mødested, hvor borgere kan komme i dialog med hinanden og afdelingen
  • være på en platform, hvor rigtig mange mennesker befinder sig i forvejen. 

Det er hensigten at skabe større opmærksomhed og engagement om kultur, fritid og landdistrikter i Tønder Kommune, så det rykker folk fra passive/observerende kultur- og fritidsinteresserede til aktive kultur- og fritidsudøvere. Målgruppen er borgere i Tønder Kommune med interesse for kultur og fritidsaktiviteter.

Tønder Kulturskole
Målgruppen for siden er den brede befolkning i Tønder Kommune, som primært har interesse for sang, ballet, musik, drama, billedkunst, musikproducer, forfatterlinje, design, film og så videre. Facebook-siden supplerer skolens eksterne kommunikation, og borgere i kommunen får derved en mangfoldighed i informationen om de forskellige tilbud. Samarbejdspartnere er også en del af målgruppen.
 
Just be you
Facebook-siden er et fælleskab og er den sociale medieplatform for projektet ”Just Be You”, som sætter fokus på, at unge skal have mod til at være sig selv og gøre unge mere opmærksom på negative påvirkninger, og hvilken virkning de kan have på deres liv. Afsender af budskaberne er Rådgivningscenter Tønder, og indholdet er både nyhedsopslag fra eksterne medievirksomheder og ikke-politisk indhold fra interesseorganisationer, der relaterer sig emnerne i projektet. Målgruppen: Unge berørte af emnerne og budskaberne i projektet ”Just be you”.

Twitter

Tønder Kommune
Vi er også til stede på Twitter, hvor vi opdaterer med servicemeddelelser og orienterer om udvalgte nyheder fra og om kommunen.

LinkedIn

Tønder Kommune
Tønder Kommune er også at finde på LinkedIn, hvor vi informere om erhvervsnyheder og ledige job ved kommunen. 

Youtube

Tønder Kommune
Platform for videoformidling. Kanalen på YouTube bruges primært til understøttelse af de øvrige sociale medier. 

Tønder Kulturskole
Tønder Kulturskole viser her videoer, der afspejler mangfoldigheden af skolens tilbud og er en del af skolens brandingstrategi. Formålet er primært at skabe synlighed for skolen, og målgruppen er nuværende, deltagende samt potentielle nye elever og deres forældre.

Siden er opdateret:
14.06.2016