Vil du være nævning eller domsmand?

Hvert fjerde år har du mulighed for at blive nævning eller domsmand (lægdommere) i By- og Landsretten. Lægdommere udtages for fire år ad gangen og næste periode løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Ansøg via linket i "Betjen dig selv" boksen herover. Ansøgningsfristen er fredag den 1. marts 2019.

Hvad er en nævning eller domsmand?

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og de har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. Om man er nævning eller domsmand afhænger af, hvilken type straffesag, der er tale om.

Lægdommere udtages for fire år ad gangen og næste periode løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2023. Hvervet som lægdommer er borgerligt ombud, og det vil sige, at du har pligt til at være lægdommer i hele perioden.

Hvem kan blive nævning eller domsmand?

For at blive lægdommer skal du opfylde følgende

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du må ikke fylde 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer
  • Du skal være uberygtet, hvilket vil sige, at du ikke må være straffet for alvorlige lovovertrædelser
  • Du skal have stemmeret i Danmark
  • Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig
  • Du må ikke være ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder, som er underordnet ministeriernes departementer
  • Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
  • Du må ikke være præst i folkekirken eller andre trossamfund

Hvad er en grundliste?

Grundlisten er en liste over personer, som kan blive domsmænd eller nævninge ved visse straffesager. Det er præsidenten for Vestre Landsret, der udpeger domsmænd og nævninge fra grundlisten. Det er ikke sikkert, at du bliver udpeget til en konkret sag, selv om du står på grundlisten.

Hvordan udtages man til grundlisten?

Det er Tønder Kommunes grundlisteudvalg, som udvælger et antal personer til grundlisten ud fra de indkommende ansøgninger. Udvalget udtager en person for hver 300 indbyggere.

Grundlisteudvalget skal sikre sig, at de personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, ligesom de skal tilstræbe en repræsentation af de forskellige aldersklasser, køn og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i Tønder Kommune. 

Hvad er et grundlisteudvalg?

Et grundlisteudvalg udpeger personer, som må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge ved visse straffesager i byretten og landsretten.

Tønder Kommunes grundlisteudvalg består af fem medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Medlemmerne af grundlisteudvalget er:

Bente Koudal
Bent Paulsen
Karl Henning Clausen
Gunnar Nørby
Tuk Andreasen

 

Siden er opdateret:
22.01.2019