CSR-mærket Tønder Kommune

Nyt CSR-mærke til socialt ansvarlige virksomheder

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility, der handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed og tager medansvar for samfundet. Nu har Tønder Kommune oprettet et nyt CSR-mærke med navnet ’Social Ansvarlig Virksomhed", så din virksomhed kan vise omverdenen, at I tager et lokalt socialt ansvar. 

Om CSR-mærke Tønder Kommune

Med CSR-mærket ønsker Tønder Kommune at anerkende lokale virksomheder, der ansætter borgere i småjob, stiller virksomhedspraktikker til rådighed, løfter efter- og uddannelsesopgaver og har lærlinge, voksenlærlinge og jobrotationsprojekter.

Virksomhederne vil kunne anvende mærket i deres markedsføring. Virksomhederne vil i forbindelse med afgivelse af tilbud ved kommunale opgaveudbud kunne meddele, at de er en social ansvarlig og bæredygtig virksomhed omfattet af CSR-mærke Tønder. Mærket giver ikke i sig selv fortrinsadgang ved offentlige opgaveudbud.

Virksomhederne vil i forbindelse med tildelingen modtage en CSR-pakke, der blandt andet indeholder logo og diverse trykfiler, som de kan anvende i kommerciel sammenhæng.

Hvem kan blive CSR-certificeret?

Din virksomhed kan blive CSR-certificeret, hvis den ligger i Tønder Kommune og opfylder følgende krav:

  • Minimum 5% af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i småjob, løntilskud, fleksjob og skånejob samt tilknyttet virksomheden i virksomhedspraktik. Herudover tæller også medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet.
  • Minimum 5% af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været i et voksenlærlingeforløb, ordinære lærlinge, ledige ansat i jobrotation, IGU og EGU samt opkvalificeringsforløb, finansieret af jobcenteret, hvortil der er tilknyttet virksomhedserklæringer.
  • Virksomheder med under 10 ansatte skal opfylde enten pkt. 1 eller 2.
  • Virksomheder med 10 ansatte eller derover skal opfylde både pkt. 1 og 2.

Hvordan kan jeg blive CSR-certificeret?

Virksonheder der opfylder kravene, havde mulighed for at søge Tønder Kommunes CSR-mærke fra 3. april 2018 og frem til den 30. september 2018. CRS mærket uddeles ved et arrangement i november 2018 og gælder for 2018-19. Virksomhederne kan fortløbende søge om at forny ansøgningen om tildeling af mærkningen.

Ansøgningsperioden vil fremover også ligge i perioden april til august. Tildelingen vil ske efter godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget og uddelingen vil fortsat foregå ved et arrangement i november i det indeværende år.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker mere information om CSR-mærket, kan du sende en mail til virksomhedsservice@toender.dk eller ringe på tlf. 74 92 82 40, hvorefter du vil blive kontaktet af en virksomhedskonsulent.

Siden er opdateret:
11.10.2018