Landbrug og miljø

Her kan du finde oplysninger om landbrug og miljø

Betjen dig selv

Gå til selvbetjening - og klik på "Landbrug".
 

Hvad er et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold?

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er et dyrehold der ikke overskrider følgende størrelsesgrænser:

 • 2 køer med tilhørende kalve, 4 stykker andet kvæg, 4 heste med tilhørende føl, 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, 10 får med lam eller 10 geder med kid
 • 30 høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.


Kommunen kan afgøre, at et dyrehold må anses for at være erhvervsmæssigt, selv om størrelsesgrænserne er overholdt, hvis dyreholdet består af både dyr som nævnt i punkt 1 og 2 eller 3.

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af ”Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter”.

Hvad er et erhvervsmæssigt dyrehold?

Et erhvervsmæssigt dyrehold er et dyrehold der overskrider følgende størrelsesgrænser:

 • 2 køer med tilhørende kalve eller
 • 4 stykker andet kvæg eller
 • 4 heste med tilhørende føl eller
 • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller
 • 10 får med lam eller
 • 10 geder med kid eller
 • 30 høns eller
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Et erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af ”Bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.”

Inden du etablerer, ændrer eller udvider dit dyrehold eller dit staldanlæg, skal du anmelde det til kommunen. Skemaet "Anmeldelse af ændring eller udvidelse af erhvervsmæssigt dyrehold 15 DE" finder du i boksen "Betjen dig selv" øverst på siden.

Ejendomme med dyrehold fra 15 til 75 dyreenheder

Inden du etablerer, ændrer eller udvider dit dyrehold eller dit staldanlæg, skal du anmelde det til kommunen. Skemaet ”Anmeldelse om tilladelse til husdyrproduktion", kan du finde på Miljøstyrelsens hjemmeside. Skemaet skal sendes til Teknik og Miljø, Kongevej 57, 6270 Tønder.

Ejendomme med dyrehold over 75 dyreenheder

Du skal søge om en miljøgodkendelse før du etablerer, ændrer eller udvider dit husdyrbrug.

Din ansøgning skal sendes til kommunen via det elektroniske ansøgningssystem på Husdyrgodkendelse.dk.

Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside.

Udbringningsregler

Udbringningsregler pr. 1. august 2013 efter kapitel 10 i ”Husdyrgødningsbekendtgørelsen”.

Affaldsprodukter til jordbrugsformål

Informationsfolder om affald til jordbrugsformål (slam)

10 års beholderkontrol

Alle beholdere over 100 m³ for flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Beholdere inden for 100 meter fra åbne vandløb og søer over 100 m² skal have kontrol mindst hvert 5. år. Kontrollen skal foretages af en autoriseret kontrollant, der vurderer beholderens tæthed og styrke. Autoriserede kontrollanter kan findes på Gødningsbeholderkontrollen. Du skal udfylde: "Skema til anmodning om 10 års beholderkontrol" og sende det til en kontrollant.

Hvis du har en beholder, der tages ud af drift, skal du meddele det til kommunen. Skemaet "Erklæring om, at beholder tages ud af drift" finder du i boksen "Betjen dig selv" øverst på siden. Skemaet skal sendes til Tønder Kommune, Teknik og Miljø, Kongevej 57, 6270 Tønder.

Se Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

 

Siden er opdateret:
12.04.2016