Ændring af vilkår i miljøgodkendelse hos Mijodan A/S

Frist: 
12. juli 2016

Mijodan ønsker at modtage nye affaldstyper, derfor her vi foretaget en ændring af vilkår 11 i virksomhedens miljøgodkendelse til midlertidig oplag af farligt affald.

Se afgørelsen her.

Vi vurderer, at modtagelse af nye affaldstyper ikke vil give væsentlige påvirkninger og gener for natur, naboer og miljø.

Klage over godkendelsen skal være modtaget senest tirsdag den 12. juli 2016.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen.