Anlæg af vildsvinehegn langs grænsen

Frist: 
24. oktober 2018

Onsdag den 15. august 2018 kl. 9.00 samledes kommissionen på ECCO Conference Centre, Ecco Alléen 4, Tønder for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af vildsvinehegn langs grænsen mellem Danmark og Tyskland.