Dispensation til tilstandsændring af vandhul

Frist: 
5. oktober 2018

Miljø og Natur har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til tilstandsændring af vandhul på matr. 82 Ø. Terp, Bedsted.

Klagefristen udløber den 5. oktober 2018.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk