Idéhøring: Ansøgning om miljøgodkendelser - Skast 39, 6261 Bredebro og Tøndervej 19, 6520 Toftlund

Frist: 
16. juni 2016

Ansøgning om miljøgodkendelser
Tønder Kommune har modtaget ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug på følgende adresser:

  • Skast 39, 6261 Bredebro: Udvidelse af slagtesvineproduktionen, 2 nye stalde og ny gyllebeholder
  • Tøndervej 19, 6520 Toftlund: Udvidelse af svineproduktion og staldanlæg.

De ansøgte projekter kræver en godkendelse efter Husdyrlovens § 12, herunder en vurdering af virkninger på miljøet.

Der er også krav om inddragelse af offentligheden. Indtil den 16. juni 2016 kan du, ved at henvende dig på telefon 74 92 92 92 eller e-mail toender@toender.dk, bede om at se ansøgningsmaterialet og anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når det er færdigt.

Du har til enhver tid ret til at kommentere og stille spørgsmål til projektet.