Miljøgodkendelse af Storde Biogas

Frist: 
12. juli 2016

Godkendelse til etablering og drift af biogasanlægget Storde Biogas, Storde 1, 6261 Bredebro.

Se afgørelsen her.

Vi vurderer, at det ansøgte ikke vil give væsentlige påvirkninger og gener for natur og miljø.
Klage over godkendelsen skal være modtaget senest tirsdag den 12. juli 2016.
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen.