Opstilling af en husstandsvindmølle, Kobbervold 4, 6280 Højer er ikke VVM-pligtig

Frist: 
12. juli 2016

Tønder Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort, at opstillingen af en husstandsvindmølle på Kobbervold 4, 6280 Højer ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen, Bek.nr. 1832 af 16/12/2015.

Husstandsvindmøllen er en Gaia-Wind 133-10kW, 2-vinget, navhøjde 18,3m, rotordiameter 13m og monteret på gittertårn. Den opstilles 11m nordvest for bygningen på matriklen.

Se anmeldelsen (bilag 5) og Tønder Kommunes afgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder
e-mail: teknisk@toender.dk.

Klage
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 12. juli 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Se klagevejledning i afgørelsen.