Tilladelse til regulering af vandløb

Frist: 
30. oktober 2017

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning til et reguleringsprojekt i et privat vandløb.

Projektområdet ligger nordøst for Sønder Sejerslev.

Miljø og Natur har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven.

Se afgørelsen "Tilladelse til rørlægning af privat vandløb" her.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Gå til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagefristen er den 30. oktober 2017.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.