Tillæg 4 til spildevandsplan 2013-2017 er vedtaget

Frist: 
6. marts 2017

Kommunalbestyrelsen har vedtaget tillæg 4 til spildevandsplan 2013-2017 den 28. februar 2017.

Tillæg 4 til spildevandsplan giver borgerne i Bredebro mulighed for at håndtere regnvand på egen grund og få en del af tilslutningsbidraget tilbagebetalt. Tillæg fastlægger derudover mulige placeringer af regnvandsbassin og de ejendomme, der kan forvente at få pålagt servitut.

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2013-2016

Bilag 1 - Berørte matrikler

Bilag 2 - Matrikler til separering

Bilag 3 - Oplande plan

Bilag 4 - Screening for miljøvurdering