Tillæg 6 til spildevandsplan 2013-2017 er vedtaget

Frist: 
20. april 2018

Tillæg 6 til Spildevandsplan 2013-2017 - Kloakering af Trægårdsvej ved Møgeltønder, Nørregårdsvej ved Abild og Fælledvej ved Løgumkloster

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Tillæg 6 til spildevandsplan 2013-2017 den 30. marts 2017. Tillæget til spildevandsplanen betyder at 34 ejendomme skal kloakeres. Tillægget fastlægger derudover mulige ejendomme/grunde, der kan forvente at få pålagt servitut.