Totalrådgivning - byomdannelse i Højer

Frist: 
10. december 2018
Tønder Kommune ønsker at igangsætte en proces med henblik på en omdannelse af Højer by. Dette udbud er således igangsat med henblik på at kunne kontrahere med den totalrådgiver, der vælges til at varetage projekteringen med efterfølgende entrepriseudbud. Udbuddet holdes som udbud med forhandling efter reglerne i udbudslovens §§ 61-66. Udbudsmateriale kan tilgås her. Spørgsmål kan rettes til:INGENIØR'NEKurt Smedegaard LarsenBygherrerådgiver Tlf. +45 22 52 97 07E-mail: ksl@ingenior-ne.dk Fakta: Udbuddet er et såkaldt udbud efter forhandling. Det betyder, at der indledes med en prækvalifikationsproces, der skal føre til udvælgelse af tre teams, der bliver inviteret til at afgive et indledende tilbud på opgaven. Efter afgivelse af det indledende tilbud gennemføres der forhandlinger med tilbudsgiverne, hvorefter disse afgiver deres endelige tilbud. Herefter udpeges vinderen og der indgås kontrakt. Hele processen forventes afsluttet ultimo januar 2019, hvorefter vinderen går i gang med at projektere vinderforslaget og udbyde selve anlægsarbejdet, så entreprenørerne kan gå i gang med at grave i løbet af 2019. Der er afsat knap 60 mio. kr. til byomdannelsesopgaverne. Der er således tale om en stor opgave. Udover arbejdet med nye gader, pladser og belysning mv., vil Tønder Forsyning indledningsvist, i 2019, lave en række fornyelser og ændringer af kloaksystemet i Højer. Billede af byomdannelse i Højer