Udviklingsplan for Højer

Frist: 
22. maj 2018

Tønder Kommune sender hermed Udviklingsplanen for Højer i offentlig høring

Udviklingsplanen sætter de overordnede rammer for udviklingen af Højer de næste fem år og danner blandt andet grundlag for arbejdet med endelig design af gader og byrum som en del af Tøndermarsk Initiativets indsats i Højer.

Høringssvar skal være Tønder Kommune i hænde senest tirsdag d. 22. maj kl. 12.00, og sendes til tmi@toender.dk