Udviklingsplan for Rømø

Frist: 
1. februar 2019

Udviklingsplan "Én fælles retning for Rømø 2025" sendes i offentlig høring

Udviklingsplanen "Én fælles retning for Rømø 2025" blev præsenteret for offentligheden på et cafémøde i Havneby onsdag den 28. november og er nu sendt i offentlig høring til og med den 1. februar 2019.

I planen er der fokus på, hvordan den i forvejen stærke turisme på øen kan udvikles på en bæredygtig måde og være vækstmotor for nye arbejdspladser og øget bosætning.

Planen opstiller en overordnet vision om at styrke og videreudvikle Rømøs herlighedsværdier med naturoplevelser i særklasse, levende bymiljøer, spændende restauranter, cafeer, aktiviteter, boligområder, butikker og virksomheder, der tænker nyt.

Planforslaget er i offentlig høring til den 1. februar 2019

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 1. februar 2019.