Job

Administration og sagsbehandling

Stilling Ansøgningsfrist
Socialrådgiver til Ungeenheden hos Unge i Uddannelse 12-12-2019
23:59
Jobkonsulent til spændende job i Jobcentret 05-01-2020
23:59

Handicap og psykiatri

Stilling Ansøgningsfrist
Pædagog/social- og sundhesassistent til Solen på Solgården 15-12-2019
23:59
Social- og sundhedsassistent til Skovly på Solgården 17-12-2019
23:59

Børn og unge

Stilling Ansøgningsfrist
Faglig leder til Børn og Familie, Tønder Kommune 08-01-2020
23:59