AsylSyd øger bemandingen i Hviding

For at skabe større tryghed i lokalsamfundet udvider AsylSyd nu bemandingen på asylcentret i Hviding med en ekstra tryghedsvagt.

Det oplyser driftschef for AsylSyd, Jakob Kirkegaard.

Normalt er opholdscentre, som forskellige operatører driver for Udlændingestyrelsen, alene bemandet i dagtimerne. Men nu har AsylSyd besluttet, at der som en forsøgsordning skal være yderligere bemanding på i Hviding om aftenen og i weekenderne.

Tryghedsvagten får til at opgave sammen med centrets dygtige medarbejdere yderligere at styrke den kriminalpræventive indsats og understøtte trygheden for borgerne i Hviding.

Opgaven vil blive løst med hjælp fra et eksternt vagtfirma og vil fungere som supplement til den kriminalpræventive indsats, der allerede i dag udføres af centrets medarbejdere.

Beslutningen om udvidet bemanding kommer efter omtale af, at en række episoder på centret i Hviding har givet anledning til ekstra politiindsats og skabt utryghed i lokalsamfundet. Driftschef Jakob Kirkegaard lægger da heller ikke skjul på, at bekymringen og kritikken i medierne har gjort indtryk.

- Vi har lyttet til kritikken og tager den alvorligt. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at borgerne i Hviding kan føle sig trygge. Derfor prøver vi nu at imødekomme de ønsker, der er kommet frem og håber, det giver større tryghed, siger driftschefen.

Aften- og weekendbemanding er som nævnt ikke standard på danske opholdscentre, men Jakob Kirkegaard understreger, at AsylSyd har valgt at prioritere denne ekstra indsats for at opretholde et godt forhold til omgivelserne.

375 beboere på Center Hviding

AsylSyd, der er en afdeling under Tønder Kommune, driver bl.a. Opholdscenter Hviding på vegne af Udlændingestyrelsen. Centret indkvarterer familier og enkeltpersoner, som afventer Udlændingestyrelsens afgørelse på deres ansøgning om asyl i Danmark.

Centret i Hviding har pt. 375 beboere, heraf 101 børn. Hertil kommer en afdeling med otte uledsagede børn og unge. På denne afdeling er der medarbejdere til stede døgnet rundt. Samlet set er der knyttet 35 medarbejdere fra lokalområdet til Opholdscenter Hviding.

Det er alene Udlændingestyrelsen, der afgør, hvor mange asylansøgere, der skal være på de enkelte centre, og hvor mange forskellige nationaliteter, centrene skal rumme.

- Men inden for de rammer, der er udstukket af Udlændingestyrelsen, har vi som operatør naturligvis ansvaret for, at centrene drives fuldt forsvarligt og på betryggende vis. Det ansvar er vi meget bevidste om, og derfor er vi også løbende i dialog med repræsentanter for lokalbefolkningen om de udfordringer, der måtte være, siger Jakob Kirkegaard.

AsylSyd har nultolerance over for kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd. Alle former for kriminalitet og mistanke om kriminelle forhold anmeldes til politiet og indberettes til Udlændingestyrelsen, der er myndighed på disse områder.