Erfaren direktør i spidsen for store satsninger

Direktør Keld I. Hansen fra Tønder Kommune skal fremover være projekt- og udviklingsdirektør for to store, ambitiøse satsninger i kommunen, nemlig Tøndermarsk Initiativet og Zeppelin Tønder. Det har Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om.

Keld I. Hansen får også det overordnede ansvar for andre større udviklingsprojekter i kommunen, bl.a. Masterplanen for Tønder Sport- og Fritidscenter og Udviklingsplan Toftlund.

I dag er Keld I. Hansen direktør for Teknik & Miljø, IT, Borgerservice, Kultur & Fritid samt AsylSyd.

Som led i omlægningen udskilles Teknik & Miljø som en selvstændig forvaltning med egen direktør, og stillingen som direktør for Teknik & Miljø vil snarest blive opslået.  

Kultur & Fritid og AsylSyd vil fortsat høre under Keld I. Hansens direktørområde, hvor også bosætning og landdistriktsudvikling placeres. Samtidig får Keld I. Hansen titel af vicekommunaldirektør. 

IT og Borgerservice flyttes til kommunaldirektør Klaus Liestmanns område.

Fremdrift og fokus på drift

De ledelsesmæssige tilpasninger af administrationen har to hovedformål, oplyser Klaus Liestmann.

- For det første vil vi sikre fremdrift i de mange store og betydningsfulde udviklingsprojekter i Tønder Kommune. Ambitionerne er høje, og hvis vi skal nå i mål, er der behov for at en koncentreret og professionel styring. Keld er den rette til at løfte denne opgave. Hans erfaring og indsigt er stor. Han er i høj grad udviklingsorienteret og kan udstikke kursen og sikre, at den bliver fulgt.

- For det andet ønsker vi at sætte fuld fokus på driften af hele teknik- og miljøområdet. Det opnår vi bedst, når området har egen direktør, som kan koncentrere sin ledelsesindsats 100 pct. om denne store opgave, tilføjer kommunaldirektøren.

Erfaring og netværk

Som mangeårig topleder i Tønder Kommune har Keld I. Hansen et stort netværk og et indgående kendskab til organisationen og områdets udfordringer, muligheder og potentiale. 

Keld I. Hansen har været en del af den øverste administrative ledelse i Tønder Kommune helt fra kommunens start ved kommunalreformen i 2007 og var også med ved forberedelserne til dannelsen af den nye kommune i årene op til sammenlægningen.

- Som direktør for Teknik & Miljø gennem mange år har Keld ydet en fremragende indsats for Tønder Kommune, og vi har meget at sige ham tak for. Derfor glæder det mig også rigtig meget, at vi fremover kan gøre brug af Kelds kompetencer på udviklingsområdet, som er utrolig vigtigt for Tønder Kommune, siger Klaus Liestmann.    

Keld I. Hansen er 58 år og bor i Tønder.

Fakta:

Zeppelin Tønder er et udviklingsprojekt med det formål at skabe et oplevelses- og formidlingscenter i verdensklasse om første verdenskrig.

Projektet tager afsæt i den restaurerede flyhangar i Soldaterskoven ved Tønder. Flyhangaren var en del af en gigantisk luftskibsbase, som tyskerne anlagde under første verdenskrig, da Sønderjylland var under tysk herredømme. Flyhangaren er den eneste intakte bygning fra basen, der derudover bestod af tre store luftskibshaller. I dag er der kun fundamenterne tilbage af luftskibshallerne. 

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Over fem år investerer parterne tilsammen ca. 250 mio. kr. i udvikling af området. 

Hovedindsatsområderne er byomdannelse i Højer, støtte til restaurering af fredede og bevaringsværdige ejendomme i Højer, etablering af ruter, stier og formidlingsstationer, klimatilpasning langs Vidå og i Tønder midtby samt udvikling af erhverv og turisme i området.