Flere unge i Tønder Kommune kommer i uddannelse og job

Det går den rigtige vej i Tønder Kommune, når det handler om at få unge i job eller uddannelse.  I efteråret var der 304 unge på uddannelseshjælp, og det tal er nu nede på 278. Det svarer til et fald på 8,5 procent.

Tønder Kommune har haft fokus på at vende udviklingen, så flere unge kommer i uddannelse eller job fremfor at være på uddannelseshjælp.
 

Ved Tønder Kommunes organisationstilpasning i efteråret 2018 blev det besluttet, at optimere indsatsen for at få unge i uddannelse eller i arbejde ved at samle Unge i Uddannelse - herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning  -  og Kompetencecenteret under et fagchefområde. Man har på den måde styrket sammenhængen mellem jobcentrets indsatser og ungeindsatsen og har yderligere fokuseret indsatsen på unge over 18 år på uddannelseshjælp. 


En opgørelse viser, at Unge i Uddannelse, er kommet godt fra start, idet 26 ud af 304 unge er kommet i uddannelse eller job.

Afdelingen har blandt andet øget antallet af samtaler med den enkelte unge, og der er kommet mere fokus på, at de unge kan komme i beskæftigelse som en vej til uddannelse. Tønder Kommune har også et godt samarbejde med områdets virksomheder/arbejdspladser, og det betyder, at man bruger virksomhedspraktik aktivt – både som praktik med ordinære løntimer og praktik, hvor den unge udvikler sine kompetencer.

Formanden for Ungeudvalget Allan Skjøt, er glad for, at antallet af unge på uddannelseshjælp falder.

- ​​​​​​​Det er super godt at se, at flere unge nu kommer i uddannelse og job. De fine resultater tilskriver jeg vores dygtige medarbejdere i Ung i Uddannelse, der sammen med de unge har arbejdet benhårdt og målrettet for at få vendt udviklingen, siger Allan Skjøt.

Han peger desuden på, at arbejdet i den nye enhed ikke har stået på længe, og at der er flere tiltag på vej, hvor man vil arbejde hårdt videre for at støtte endnu flere unge til at gå i gang med en uddannelse eller få et job.