Nyt fællesskab om turisme i Tøndermarsken

Turismen er et stort vækstområde i Tønder Kommune, og mange kræfter arbejder på at udvikle potentialet for de mange små og mellemstore virksomheder inden for oplevelsesøkonomien. Nu sættes der særligt fokus på det unikke område ved Højer og Tøndermarsken. Indsatserne skal koordineres og konkrete produkter og oplevelser gøres salgsklare og synlige over for nationale og internationale turister.

Et strategisk samarbejde mellem Region Syddanmark, Tønder Kommune, Rømø-Tønder Turistforening og Tønder Erhvervsråd er grundlaget for et nyt initiativ, som skal samle små og mellemstore virksomheder inden for oplevelsesøkonomien i og omkring Højer og Tøndermarsken.

"Vi ønsker at understøtte udvalgte virksomheder i arbejdet med konkret indholds- og kvalitetsudvikling inden for den unikke fortælling om områdets kulturarv, fødevarer og natur", siger projektchef i Tønder Kommune fra Karsten Jensen.

"En række projektansøgninger fører os nu frem til helt konkret at kunne arbejde direkte med hver enkelt virksomhed om at løfte deres egen og hele områdets synlighed og besøgsværdi. Derfor glæder vi os til at invitere til en "kick-off " aften med fokus på aktivt at være med til at udvikle f.eks. "et fælles udstillingsvindue", "madkassen" med lokale produkter til turister eller "guidede ture for flere generationer". Det drejer sig om i et forpligtende samarbejde at udvikle helt nye og konkrete tilbud til vores turister," fortsætter Karsten Jensen.

Konkret forretningsudvikling og salgbare produkter

Parterne i samarbejdet ønsker at invitere deltagere, som har fokus på lokale fødevarer/produkter, kunst, kunsthåndværk, detailhandel, oplevelsestilbud inden for natur og kultur, spisesteder og overnatningsmuligheder til et tæt samarbejde. Alt sammen med udgangspunkt i en fælles fortælling om Højer og Tøndermarsken. Det vigtige - og det nye - er, at vi tager fat i konkret forretningsudvikling for hver enkel og får sammensat klynger, der indbyrdes forpligter og udvikler virksomhederne til fælles glæde og gavn. En række tidligere tiltag samles og koordineres nu og skal udmønte sig i helt konkrete initiativer og salgsbare produkter.

Kick-off arrangement

Relevante personer og virksomheder inviteres til info- og opstartsmøde tirsdag den 21. juni 2016 kl. 17-20 på Kulturcentret Kiers Gaard i Højer.

Spørgsmål og nødvendig tilmelding til Rømø-Tønder Turistforening på romo@romo.dk eller til Tønder Erhvervsråd på erhverv@toender.dk. Tilmelding senest den 16. juni 2016.