Søg aktindsigt

Hvis du vil søge aktindsigt, skal du sende din anmodning til vores hovedpostkasse på toender@toender.dk.

Hvis din henvendelse indholder personfølsomme oplysning (f.eks. cpr-nummer), skal anmodningen sendes fra din digitale postkasse

Anmodninger om aktindsigt behandles ikke af kommunikationsafdelingen, heller ikke anmodninger fra pressen.

Som udgangspunkt behandles anmodninger om aktindsigt af sekretariatet, der indhenter oplysningerne fra de relevante afdelinger og sørger for, at du får svar.